1960'LI YILLARDAN GELEN TECRÜBE VE BİLGİ BİRİKİMİ İLE SOĞUTMA SEKTÖRÜNE HİZMET VEREN FİRMAMIZ, EN İYİ KALİTEYİ EN EKONOMİK FİYATLARA MÜŞTERİLERİNE SUNMANIN GURURUNU VE MUTLULUĞUNU YAŞAMAKTADIR.

ŞİRKET PROFİLİ

Ticari hayatına 1961 yılında başlayan firmamız, bugün 20.000m² kapalı alan üzerine kurulu fabrikasında son teknoloji makine, ekipman ve otomasyon sistemiyle üretim faaliyetine devam etmektedir. ARGE çalışmalarına büyük önem veren TÜBİTAK destekli projeleriyle sektörel yeniliklere öncülük eden DİKTAŞ, her biri alanında uzman deneyimli personeliyle gelişen teknolojiyi yakından izlemekte, bugünün teknolojisiyle yarının ürünlerini tasarlamaktadır.

Uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak, ürün gamına yeni ve farklı ürünler kazandırmak amacıyla yürüttüğü projelerle DİKTAŞ yüksek performanslı, enerji tasarruflu ve çevreye duyarlı ürünler geliştirmektedir.

İlk ihracatını 1989 yılında gerçekleştiren ve bugün toplam üretiminin yaklaşık %60’ını ihraç eden DİKTAŞ SOĞUTMA, 2016 yılında 32 ülkeye yaptığı ihracatla ülkemize önemli miktarda döviz kazandırmaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Müşteri memnuniyetini her zaman kendisine ilke edinen, yaptığı tüm ürünlerde garanti ve servis güvencesi veren firmamız bundan sonraki ticari hayatında da edinmiş olduğu güvenilir ve istikrarlı yapısından ödün vermeden kalıcı hizmetler vermeye devam edecektir.

 • Yüksek kaliteli ürünler üretmek için yüksek teknoloji ve modern üretim yöntemlerine sahip olmak,
 • Uluslar arası piyasalara ürün satabilmek ve dünya standartlarına erişmek için çaba sarf etmek,
 • Ürünlerinin kullanımı ve yararlılığı konusunda geliştirme çalışmaları uygulayarak maliyeti daha düşük, kalitesi daha yüksek ürünleri üretmek,
 • AR-GE yöntemlerini geliştirerek ürün çeşitliliğini arttırmak,
 • Kurumsallaştırma politikasını geliştirmek için departmanlaşmadan başlayan alt yapıya sahip olmak.

DİKTAŞ firması, ticari tip soğutucu sektöründe yüksek kalite ve modern teknoloji üretim gücüyle bir dünya markası olmayı hedeflemektedir.

TARİHÇE

 • 1961

  Firmamız ticari hayatına başlamıştır.

 • 1963

  İlk buzdolabı imalatını 200m² atölyesinde gerçekleştirmiştir.

 • 1978

  Artan talep doğrultusunda 800m² atölyesine taşınmış ve Türkiye de aranan bir marka olmaya başlamıştır.

 • 1989

  İlk ihracatını Almanya’ya gerçekleştirmiştir.

 • 1993

  Sincan 1.Organize San. Bölgesinde 2.000m² kapalı alana sahip fabrikasına taşınmış ve CNC makineler destekli ilk poliüretan gövdeli soğutucu dolap imalatına başlamıştır.

 • 2007

  Türkiye ve Dünyada tanınan bir marka olan Diktaş, son teknoloji makine, ekipman ve otomasyon sistemleri ile donatılmış 10.000 m² kapalı alana sahip fabrikasında üretime başlamıştır.

 • 2011

  Ürünlerimizin verimliliğini arttırmak ve enerji tasarruflu ürünler üretmek için yapılan AR-GE çalışmalarımızı neticesinde Bristol Üniversitesi tarafından tasarlanan ve akreditasyonu yapılan EN23953 standartlarına sahip test odamız faaliyete geçmiştir.

 • 2013

  Test odamızda geliştirilen Oxford 76 modelimiz İngiltere hükümetinin belirlemiş olduğu enerji verimliliği kriterlerini sağlamış ve ECA onayı almıştır. Bu kriterlere sahip ürünler kullanıcılar için vergi indirimi sağlamaktadır.

 • 2015

  24 adet ürünümüz enerji verimliliği kriterlerini sağlamış ve ECA onayı almıştır.

 • 2016

  Ürün kalitesi ve üretim hızını arttırmak için yapmış olduğumuz yatırımlar sonucunda İsviçre Gema firmasından ithal ettiğimiz Toz boya kaplama kabinimiz ve Salvagnini Panel bükücü makinemiz devreye alınmıştır.

KALİTE POLİTİKASI

Diktaş A.Ş’nin amacı, müşterilerine en iyi kalitede ve uygun fiyatta ürünler sunmaktır.

Diktaş A.Ş, ürün kalitesinin sürekliliğinin ancak değişen ve gelişen müşteri isteklerinin tam olarak algılanıp, beklentilerinin eksiksiz olarak yerine getirmekle sağlanacağının bilincindedir.

Müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek ortak amaçtır. Bu amaç doğrultusunda, teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek tasarım ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere tüm süreçlere bu çalışmaları yansıtır.

Diktaş A.Ş, sürekli gelişme için en değerli kaynağı olarak gördüğü çalışanlarına gerekli olan eğitimlerin verilmesini, başarının paylaşıldığı, katılımcı, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamının yaratılmasını sağlar.

Diktaş A.Ş, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileşmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi taahhüt eder.

ÜRETİM TESİSİ

Ankara'da bulunan fabrikamız, 20.000 m² kapalı alanda en son teknoloji makine, teçhizat ve otomasyona sahiptir ve 70'in üzerinde mavi yaka çalışanı istihdam etmektedir.

İSEÇ TAAHÜTNAMESİ

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefiyle çalışacağımızı ve bu vizyonu var olduğumuz her yerde gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz. Tüm faaliyetlerimizi Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) bakımından etkin olarak yönetmeyi amaçlamaktayız.

İLKEMİZ

Faaliyetlerimizde öncelikli olarak insan sağlığına, iş güvenliğine ve çevreye karşı duyarlı olacağız,
Müşterilerimize ve tüm taraflara zarar vermeden işlerimizi planlayacak ve yürüteceğiz,

LİDERLİK

SEÇ kültürünü oluşturmak amacıyla SEÇ bilincine önderlik edeceğiz,
Yönetim olarak; tasarımcılarımıza, tedarikçilerimize, yüklenicilerimize ve çalışanlarımıza SEÇ hedeflerini gerçekleştirmek için önderlik edeceğiz,

MEVZUATA UYUM

Yürürlükteki mevzuata, ilgili standartlara ve diğer şartlara tam uyum sağlayacağız,

UYGUN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışanlarımızın sağlıklarını korumak için SEÇ standartlarına uygun çalışma şartlarını sağlayacağız,
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyeceğiz,
Tüm çalışanlarımıza gerekli koruyucu donanımı sağlayacak ve kullanıldığını takip edeceğiz. İş sağlığı ve güvenliği, Çevre yönetimi ve meslek içi eğitimlerinin verilmesini sağlayarak sürekliliğini sağlayacağız.
Çalışma yapılacak her yerde risk analizleri yapacak, gerekli önlemler alarak iş yapacağız.

ACİL DURUM YÖNETİMİ

Acil durum halinde etkili müdahale yapabilmek için hazırlıklı olacağız,

ÇEVRE YÖNETİMİ

Çevresel etkimizi en aza indirebilmek için, enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanacağız, emisyonları izleyeceğiz ve atıkların geri dönüşümünü sağlayacağız, yaşam döngüsü yaklaşımını etkin olarak değerlendirerek sürdürülebilirliği destekleyeceğiz, gerekli insan, finans, teknoloji, vb. kaynakları ayıracağız,

SÜREKLİ İYİLEŞME

SEÇ konusunda sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek için, belirlediğimiz hedeflerin izleme ve denetimlerini yapacağız. Çalışanlarımızı, alt yüklenicilerimizi, tedarikçilerimizi eğiteceğiz ve önerilerini değerlendirerek, sistemimizi sürekli gelişmeye açık ve güncel tutacağız,

SOSYAL SORUMLUKUK ANLAYIŞIMIZ,

Sağlıklı yaşam,
İnsanlara ve diğer canlılara zarar vermemeyi
Sağlıklı çevre,
Doğal çevreyi en iyi şekilde koruyacağımızı, Yol güvenliği,
Tüm faaliyetlerimizi yol güvenliği anlayışı ile gerçekleştireceğimizi,

Taahhüt ediyoruz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• İklim değişikliğine karşı yapılan çalışmalara destek olmak için karbon gazı salımını azaltacağımızı,
• Enerji verimliliğine yatırım yaparak küresel rekabet gücümüzü artıran bir iş modeli benimsemeye devam edeceğimizi,
• Değer zincirimizin her aşamasında etkin ve verimli doğal kaynak kullanımını temel alıp daha az doğal kaynakla daha çok değer oluşturacağımızı,
• Hammadde ve suyu verimli kullanıp geri dönüşümünü arttıracağımızı,
• Atıklarımızı ve atık sularımızı mümkün olabilen en az seviyeye indireceğimizi ve su emisyonlarımızın kalitesini iyileştireceğimizi,
• Üretim ve tedarik süreçlerimizde verimli ve sürdürülebilir olacağımızı,
• Yaşam döngüsü analizini temel alarak, çevre dostu ve çevreye etkisi en az olan ürünler üreteceğimizi,
• Çevre performansımızı amaç ve hedefler üzerinden ölçerek, sonuçları raporlayarak sürekli geliştireceğimizi, çevre politikamızın izlenmesi ve denetlenmesini sağlayacağımızı,
• Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı sorumlu çevre yönetimi taahhüdü için teşvik edeceğimizi,
• Çalışan eğitimleri ile çevresel farkındalığı artıracağımızı, tedarikçilerimizi ve çözüm ortaklarımızı bilgilendirerek etkili çevre yönetim uygulamalarını benimsemelerini destekleyeceğimizi,
• Hedeflerimize varmak için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve tüm iş ortaklarımızın destek ve katkılarını alacağımızı taahhüt ederiz.

İNOVASYON

2016 yılında yapmış olduğu tozboya ve panel bükme yatırımlarına ilave olarak Diktaş, 2017 yılında ürün kalitesini arttırmaya yönelik yatırımlarına devam edecektir. Bu çerçevede yeni bir Lazer kesme makinası ve yeni nesil gazlara uyumlu gaz vakum şarj makinası alımı gerçekleştirecektir.

Sektörde ilk bayii teşkilatını oluşturan ve bayileri aracılığı ile müşterilerine daha iyi ve hızlı hizmet veren Diktaş, 2017 yılında ihtiyaç duyduğu bölgelerde bayilikler vermeye devam edecektir. Diktaş Soğutma A.Ş. olarak en uygun fiyatla en iyi ürünleri kullanıcılarımıza sunmak en temel anlayışımızdır.

İNSAN KAYNAKLARI

Firmamız bünyesinde yer alan boş pozisyonlara ilkelerimizle örtüşen, aynı vizyonu ve misyonu paylaşabileceğimiz takım arkadaşları arıyoruz. “Bir dünya markası olma” hedefine emin adımlarla ilerleyen şirketimize yol arkadaşı olmak isteyen ve açık pozisyonlar için gerekli özelliklere sahip adayları ailemize davet ediyoruz.

CV'nizi '.pdf, .doc, .docx, .jpg' formatında ekleyiniz. En kısa zamanda insan kaynakları yöneticisi tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Diktaş A.Ş, site ziyaretçilerinin kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı gösterir. Sitede gezinirken iletişime geçmek, danışmak veya teklif almak amacıyla bilerek ve isteyerek verdiğiniz kişisel bilgiler dışında bilgilerinizi toplamaz. Sizden alınan kişisel bilgiler de sizinle irtibata geçmek ve teklif iletmek amacıyla kullanılacaktır.

Diktaş A.Ş, hiçbir şekilde bu bilgileri üçüncü şahıs ve firmalar ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Diktaş A.Ş web sitesi içinde yer alan bilgiler üzerinde haber verilmeksizin her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.